Zorgtoeslag

 • Wat is er mogelijk?

  Je kunt mogelijk een bijdrage krijgen voor de kosten van je ziektekostenverzekering (premies).

 • Voor wie is het bedoeld?

  Voor alle mensen die een ziektekostenverzekering hebben en die Nederlander zijn of een verblijfsvergunning hebben, 18 jaar of ouder zijn en een laag inkomen hebben.
  Een laag inkomen is voor een:

  • alleenstaande (ouder): maximaal € 38.520 (2023) en € 37.496 (2024)
  • (gehuwd) samenwonenden: maximaal € 48.224 (2023) en € 47.368 (2024)

  Het vermogen mag niet hoger zijn dan €  127.582 (2023) en € 140.213 (2024) voor een alleenstaande en € 161.329 (2023) en € 177.301 (2024) voor aanvrager en toeslagpartner samen.

 • Hoe hoog is de mogelijke bijdrage?

  De hoogte van de mogelijke bijdrage is voor een alleenstaande (ouder) maximaal € 123 p.m. en voor (echt)paren maximaal € 236 per maand (2024). (2023 respectievelijk: € 154 en € 265 p.m.)

 • Hoe moet het aangevraagd worden?

  Aanvragen kan:

 • Welke informatie is er nog meer?

  Op de website van de Belastingdienst toeslagen (www.toeslagen.nl) staat uitgebreide informatie.

 • Wie is voor informatie beschikbaar?

  De belastingdienst toeslagen via 0800-0543.

 • Wie kan er hulp geven bij het aanvragen?

  Medewerkers van het geldloket Amersfoort