Kinderopvangtoeslag

 • Wat is er mogelijk?

  Je kunt mogelijk een bijdrage krijgen in de kosten van kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of peuterspeelzaal) voor kinderen totdat ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

 • Voor wie is het bedoeld?

  Voor mensen die werk en zorg voor kind combineren. Bij samenwonenden wordt gekeken naar de minst werkende ouder. Voor die uren kan de toeslag aangevraagd worden Het geldt ook voor mensen die een traject naar werk, opleiding of inburgeringscursus volgen.
  Alleen mensen met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning komen in aanmerking.

 • Hoe hoog is de mogelijke bijdrage?

  Afhankelijk van de hoogte van je inkomen heb je recht op deze toeslag. Je kunt via een proefberekening bekijken of je hierop recht hebt en hoe hoog de bijdrage is.

 • Hoe moet het aangevraagd worden?

  Aanvragen kan:

 • Welke informatie is er nog meer?

  Op de website van de Belastingdienst staat uitgebreide informatie.

 • Wie is voor informatie beschikbaar?

  De belastingdienst toeslagen via 0800-0543.

 • Wie kan er hulp geven bij het aanvragen?

  Medewerkers van het geldloket Amersfoort