Stichting leergeld

 • Wat is er mogelijk?

  Er is een bijdrage mogelijk voor schoolkosten voor kinderen tussen de 4 t/m 17 jaar, zoals bv.  schoolreisjes, excursies, schoolspullen, fietsen en voor kosten sporten en cultuurlessen. Hierbij dient te worden vermeld dat het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds voorliggende voorzieningen zijn.
  Kosten voor schoolboeken komen niet voor vergoeding in aanmerking.
  De vrijwillige ouderbijdrage komt ook niet voor vergoeding in aanmerking, omdat dit niet verplicht is. 

 • Voor wie is het bedoeld?

  Voor ouders of verzorgers met een inkomen per 1-1-2024 van maximaal € 1.829,46 netto per maand (alleenstaande ouder) of € 2.613,51 netto per maand voor gehuwden of samenwonenden (150% van de bijstandsnorm).

   

 • Hoe moet het aangevraagd worden?

  Aanvragen kan:

  • Door het invullen van het het aanvraagformulier.
  • Per mail via : info@leergeldamersfoort.nl
  • Telefonisch via 06-47079400
 • Welke informatie is er nog meer?

  Via de website van stichting Leergeld

 • Wie is voor informatie beschikbaar?

  De medewerkers van de stichting leergeld via 06- 47079400.

 • Wie kan er hulp geven bij het aanvragen?

  Medewerkers van het Geldloket Amersfoort