Inkomensafhankelijke combinatiekorting

 • Wat is er mogelijk?

  Je kunt mogelijk een (voorlopige) teruggave krijgen van betaalde inkomstenbelasting.

 • Voor wie is het bedoeld?

  Het is bedoeld voor alleenstaande ouders met een kind van 12 of jonger (geboren na 31 december 2010 voor de aangifte over 2023) die inkomsten uit arbeid hebben of voor gezinnen met een kind jonger dan 12 jaar die beiden werken. Degene met het minste inkomen heeft recht op de korting.

  De voorwaarden op een rij:

  • Je hebt in een kalenderjaar minimaal 6 maanden een kind dat jonger is dan 12 jaar.
  • Dit kind staat in deze periode bij de gemeente ingeschreven op je woonadres.
   (Ben je co-ouder en staat het kind ingeschreven op het woonadres van de andere ouder? Dan moet dat kind tenminste 3 hele dagen per week bij jouw huishouden horen)
  • Je arbeidsinkomen is hoger dan € 5.548, - (2023) (2024: € 6.073) of je krijgt de zelfstandigenaftrek (of  je kunt deze krijgen).
  • Je hebt geen fiscale partner.
  • Je hebt wel een fiscale partner maar je arbeidsinkomen is lager dan dat van je fiscale partner.
 • Hoe hoog is de mogelijke bijdrage?

  De bijdrage is maximaal € 2.694 (2023) (2024: € 2.950). De hoogte is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Voor mensen die de AOW leeftijd hebben bereikt, gelden lagere bedragen.

 • Hoe moet het aangevraagd worden?

  Aangifte doen:

 • Welke informatie is er nog meer?

  Op de website van de belastingdienst staat uitgebreide informatie over de heffingskortingen.

 • Wie is voor informatie beschikbaar?

  Medewerkers van de belastingdienst via 0800-0543.

 • Wie kan er hulp geven bij het aanvragen?

  Medewerkers van het geldloket Amersfoort