Johannastichting

 • Wat is er mogelijk?

  Levert een bijdrage in de ontwikkeling van jonge protestantse vrouwen bijvoorbeeld door een bijdrage in de studiekosten. Het geld gaat nooit naar de hulp vragende personen, maar altijd naar instanties.

 • Voor wie is het bedoeld?

  Protestants christelijke meisjes (eventueel instellingen).

 • Hoe moet het aangevraagd worden?

  Een hulpverleningsinstantie die op de hoogte is van de situatie van het gezin kan namens de klant de aanvraag doen.

  Aanvragen kan:

  • Telefonisch via dhr. Paul van der Harst: tel. 033-4799251
 • Wie is voor informatie beschikbaar?

  De voorzitter van de stichting, dhr. Paul van der Harst, tel. 033-4799251.

 • Wie kan er hulp geven bij het aanvragen?

  Medewerkers van het geldloket Amersfoort: www.geldloket.nl