Gemeentetoeslag kinderopvang

 • Wat is er mogelijk?

  Een (gedeeltelijke) vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang voor kinderen die nog niet op het voortgezet onderwijs zitten.

 • Voor wie is het bedoeld?

  Mensen die een reintegratietraject volgen en een uitkering ontvangen op grond van de PW, ANW, IOAW of IOAZ. Of die part-time werken met een aanvullende PW uitkering.
  Als er nog een partner is die thuis is, bestaat er geen recht op deze vergoeding.

 • Hoe hoog is de mogelijke bijdrage?

  De hoogte is afhankelijk van de vergoeding die de belastingdienst verstrekt, de uurprijs en voor hoeveel uur je gebruik maakt van kinderopvang.

 • Hoe moet het aangevraagd worden?

  Aanvragen kan:

 • Welke informatie is er nog meer?

  Op de website van de gemeente Amersfoort vindt u meer informatie.

 • Wie is voor informatie beschikbaar?

  Medewerker van het team kinderopvang of uw klantmanager via telefoonnummer: 033 4695695

 • Wie kan er hulp geven bij het aanvragen?

  Medewerkers van het geldloket Amersfoort: www.geldloket.nl