Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

 • Wat is er mogelijk?

  Een eenmalige jaarlijkse compensatie in de extra kosten i.v.m. arbeidsongeschiktheid.

 • Voor wie is het bedoeld?

  Voor arbeidsongeschikten die een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV ontvangen en voor tenminste 35% arbeidsongeschikt zijn op 1 juli van het kalenderjaar.

 • Hoe hoog is de mogelijke bijdrage?

  De bijdrage is € 197,72 per jaar (2024). Het bedrag wordt in september van elk jaar overgemaakt.

 • Hoe moet het aangevraagd worden?

  De tegemoetkoming wordt automatisch toegekend door het UWV.

 • Welke informatie is er nog meer?

  Op de website van het UWV staat uitgebreide informatie over de regeling.

 • Wie is voor informatie beschikbaar?

  Medewerkers van het UWV via 0800 - 0300.

 • Wie kan er hulp geven bij het aanvragen?

  Medewerkers van de informatiewinkels van Indebuurt033