Actief premie

 • Wat is er mogelijk?

  Een premie voor als je maatschappelijk actief bent (bv. vrijwilligerswerk of deeltijdwerk) en je een bijstandsuitkering hebt.

 • Voor wie is het bedoeld?

  Mensen van 27 jaar en ouder die een PW-uitkering (of IOAW, IOAZ) ontvangen en daarnaast maatschappelijk actief zijn, door bijvoorbeeld deeltijdwerk, vrijwilligerswerk of werken met behoud van uitkering.
  Je moet tenminste 1 jaar een PW (of IOAW of IOAZ) hebben ontvangen en je moet het werk al 1 jaar gedaan hebben.

 • Hoe hoog is de mogelijke bijdrage?

  De premie bedraagt:
  € 200,- per jaar als je tussen de 1-5 uur per week werkt
  € 400,- per jaar als je tussen de 5-10 uur per week werkt
  € 600,- per jaar als je meer dan 10 uur per week werkt.

 • Hoe moet het aangevraagd worden?

  Als je meent er voor in aanmerking te komen, vraag je je klantmanager om toekenning van deze premie.

 • Wie is voor informatie beschikbaar?

  De klantmanager via telefoonnummer: 14 033.

 • Wie kan er hulp geven bij het aanvragen?

  De klantmanager.