Uitstroom premie

 • Wat is er mogelijk?

  Een bijdrage in de extra kosten i.v.m. uitstroom uit de bijstand (Participatiewet of Ioaw of Ioaz).

 • Voor wie is het bedoeld?

  Mensen van 27 jaar en ouder die een Wwb uitkering (of Ioaw of Ioaz) achterlaten door uitstroom naar werk, studie of de start van een eigen bedrijf.

  Je moet tenminste één jaar onafgebroken een bijstandsuitkering hebben ontvangen. De bijstand is beeindigd door werkaanvaarding (arbeid in loondienst; regulier of gesubsidieerd), de start van een studie met studiefinanciering of de start van een eigen bedrijf (ook met Bbz)

 • Hoe hoog is de mogelijke bijdrage?

  De bijdrage is maximaal € 450,=

 • Hoe moet het aangevraagd worden?

  Als je meent er voor in aanmerking te komen, vraag je je klantmanager om toekenning van deze premie.

 • Wie is voor informatie beschikbaar?

  Uw klantmanager via telefoonnummer: 033 4695695.

 • Wie kan er hulp geven bij het aanvragen?

  Uw klantmanager.