Kwijtschelding waterschapsbelasting GBLT (waterschap Vallei en Eem)

 • Wat is er mogelijk?

  De aanslag zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen kan worden kwijtgescholden.

 • Voor wie is het bedoeld?

  Voor mensen die een laag netto inkomen en weinig vermogen hebben. Men komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als men een auto heeft die meer waard is dan € 3.350. Als de waarde van de woning hoger is dan de hypotheek, krijgt men ook geen kwijtschelding. Tot slot mag het saldo op de bankrekening(en) samen niet te hoog zijn. Voor alleenstaanden mag dat niet meer zijn dan: € 1.775, voor alleenstaande ouders: € 2.150 en voor (echt) paren: € 2.350.

  ZZP-ers en mensen met een eigen bedrijf komen niet in aanmerking voor kwijtschelding.

  Op de website van het GBLT kun je via mijn loket (digID nodig) direct zien of aanvragen zin heeft.

 • Hoe moet het aangevraagd worden?

  Aanvragen kan:

  • Digitaal met digID via de website van het GBLT
  • Schriftelijk met een formulier welke je telefonisch kunt opvragen via 088 – 064 55 55
 • Welke informatie is er nog meer?

  Op de website van GBLT staat uitgebreide informatie op de pagina kwijtschelding.

 • Wie kan er hulp geven bij het aanvragen?

  Medewerkers van de informatiewinkels van Indebuurt033