Kwijtschelding gemeentelijk belasting Amersfoort

 • Wat is er mogelijk?

  De gemeentelijke belasting kan worden kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en voor de hondenbelasting (maximaal voor 1 hond).

 • Voor wie is het bedoeld?

  De kwijtscheldingsregeling is voor particulieren die een laag netto inkomen en weinig vermogen hebben, zoals mensen met minimum inkomen (loon, ondernemingswinst, alimentatie, uitkering, aow. e.d.).

  Als je inkomen rond een bepaald bedrag is, dan kun je mogelijk kwijtschelding krijgen.
  Voor een alleenstaande is dit per 1-1-2024: € 1.219,64 en voor (echt) paren is dit € 1.742,34. Dit zijn de bedragen exclusief vakantiegeld.

  De vermogensgrens in 2024 is € 3.350. Je mag een auto hebben die minder waard is dan € 3.350.

 • Hoe moet het aangevraagd worden?

  Aanvragen kan digitaal met DigiD via de website van de gemeente Amersfoort 

 • Welke informatie is er nog meer?

  Nadere informatie over de exacte inkomens-en vermogensgrenzen kunt u nalezen op de website van de gemeente Amersfoort

 • Wie is voor informatie beschikbaar?

  Het team heffingen en invorderingen van de gemeente Amersfoort telefonisch via 14033.

 • Wie kan er hulp geven bij het aanvragen?

  Medewerkers van de informatiewinkels van Indebuurt033